News

การดูแลรักษาจักรยานเบื้องต้น
. การล้างทำความสะอาด ใช้น้ำล้างเหมือนล้างรถทั่วไป หรือใช้น้ำยาล้างรถควบคู่กันไปด้วยก็ยิ่งจะดี เมื่อล้างเสร็จใช้ผ้าเช็ดและผึ่งให้แห้ง แต่ไม่ควรนำรถไปตากแดดหากมีพัดลมเป่าก็ใช้เป่าให้แห้งเพื่อให้มีความชื้นติดอยู่กับตัวรถน้อยที่สุด
06/08/2555 14:31